Chirologija

Chirologija – tai mokslas, kurio pagalba, iš žmogaus delnų formos, pirštų, delno kalvų, linijų bei ženklų ant jų, apibūdinamos:

  • žmogaus charakterio stipriosios ir silpnosios savybės;
  • prigimtinė energija;
  • sveikata;
  • potencialas;
  • partnerystė;
  • praeities dalykai;
  • kaip veikiama, gyvenama dabartyje;
  • ateities tendencijos, kaip praeities bei dabarties rezultatas.

Plaštakos forma, delno linijos, pirštų papiliarinis raštas susiformuoja dar kūdikiui esant motinos įsčiose, tad, jau gimus kūdikiui, iš jo delniukuose esančių linijų galima pamatyti kokia prigimtinė gyvenimo programa yra atsinešta. Siela, ateidama į šį pasaulį, pasirenka šeimą, aplinką, kurioje gims. Visa tai sielai reikalinga tam, kad būtų palankios sąlygos išspręsti susikaupusius karminius uždavinius, o taip pat, įvykdyti pasirinktą gyvenimo misiją, vaidinti savo „vaidmenį“ šiame pasaulyje. Aplinka, kurioje gimstama, puikiai padeda susiformuoti pagrindiniam „būtinų įrankių užduotims atlikti“ rinkiniui.

Vaikui vystantis, augant, keičiasi, auga ir jo ranka. Delne nusidriekia naujų linijų, atsiranda ženklų. Chirologo konsultacija, vaiko charakterio bei jo jausmų pasaulio apibūdinimo dėka, gali pagelbėti tėvams komunikuoti su savo vaiku be destruktyvių emocijų, sužinoti kokia jo pasaulėjauta, kokios yra atžalos silpnos vietos ir ką reikėtų sutvirtinti, kur išugdyti šiek tiek daugiau valios.

Pagrindinės linijos beveik neturi tendencijos keistis, ant jų gali atsirasti ar nunykti ženklai, kurie žymi gyvenimiškus įvykius, taip pat linijos gylis, plotis, spalva gali kisti – kas žymi energijos kiekį, temperamentą. Visai kitaip yra su papildomom linijom ir ženklais, pvz.: jeigu žmogus, gyvenime neturėjęs aiškios vizijos ar tikslo, jį atranda – likimo linija gali „nusidriekti“ per gana trumpą laiką.

Linijos, ženklai ant žmogaus rankos yra jo smegenų veiklos išdava, t.y. rankoje įspausti ne tik gyvenimo įvykiai, bet ir jo mintys, charakterio ypatybės. Gyvenimo įvykiai yra tik mūsų charakterio, minčių, veiksmų bei sąmoningumo lygio pasekmė. Keliant sąmoningumo lygį, keičiasi mūsų mintys, su jomis ir veiksmai, o delne dažnai nunyksta net fatališkiausius įvykius pranešantys ženklai.

Informacija, kurią gaunate iš chirologo (ar bet kurio kito specialisto) konsultacijos metu nėra nuosprendis, pasitelkus norą keisti tam tikrus dalykus, šiek tiek valios, įsijungia visos palaikymo sistemos, kurios atneša palankius vėjus į žmogaus gyvenimą – daugiau sveikatos, tikslų įgyvendinimo galimybių, gausos, o su šiais dalykais ir pilnatvės, kurios kiekvienas iš mūsų trokšta.

P.S. Kviečiu ir Tave registruotis chirologinei konsultacijai ir skirti akimirką savęs pažinimui.

Uždaryti